Zápis do školky

20Bře2024

Mateřská škola Písnička – U MEVY Roudnice n.L., Řipská 1389 Vás srdečně zve na:

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis se koná

 • v pondělí 6. 5. 2024 od 8,00 – 15,00 hodin,
 • a v úterý 7. 5. 2024 od 8,00 – 15,00 hodin

v budově mateřské školy.

K zápisu doneste:

 • Rodný list dítěte.
 • Platný občanský průkaz.
 • Žádost k předškolnímu vzdělání.
 • Kopii očkovacího průkazu.

Podrobné informace získáte v Mateřské škole Písnička – U MEVY Roudnice n. L., Řipská 1389 nebo na telefonním čísle 416 837 442, 606 028 501.

Ing. Renata Kolářová
ředitelka mateřské školy

19Dub2023

Mateřská škola Písnička – U MEVY

Roudnice n.L., Řipská 1389

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

ZÁPIS

 DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ZÁPIS SE KONÁ VE STŘEDU 3. 5. 2023 OD 8,00 HODIN

DO 15,00 HODIN A VE ČTVRTEK 4. 5. 2023 OD 8,00 – 15,00 HODIN V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

K ZÁPISU DONESTE:

 • RODNÝ LIST DÍTĚTE
 • PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ
 • ŽÁDOST K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
 • KOPII OČKOVACÍHO PRŮKAZU

Podrobné informace získáte v Mateřské škole Písnička – U MEVY

Roudnice n. L., Řipská 1389

nebo na telefonním čísle 416 837 442, 606 028 501

 

Ing. Renata Kolářová

ředitelka mateřské školy

24Kvě2022

Termíny zvláštních zápisů pro ukrajinské děti do roudnických škol pro školní rok 2022/2023.

9. 6. 2022 od 8:00 – 14:00 hodin.

Pro děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku pěti let, je od 1. 9. 2022 předškolní vzdělávání povinné.

Kritéria

přijetí žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 – zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny, jimž byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině:

 1. Pobyt ve spádové oblasti

  1. Pokud počet zapsaných dětí s pobytem ve spádové oblasti převýší stanovenou kapacitu, uplatní se pro přijetí postupně tato kritéria
   1. děti, které měly pobyt ve spádové oblasti ke dni zápisu vyhlášeného školou a mají sourozence ve škole
   2. děti, které měly pobyt ve spádové oblasti ke dni zápisu vyhlášeného školouPokud by počet uchazečů u jednotlivých kategorií převýšil celkově stanovenou kapacitu, bude pořadí určeno podle nejkratší vzdálenosti adresy místa pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou). Při stejné vzdálenosti rozhoduje pořadí los.
  2. Pokud počet zapsaných dětí s pobytem ve spádové oblasti bude menší než stanovená kapacita, uplatní se postupně další kritéria v bodě II.
 2. Ostatní, tj. pobyt mimo Roudnici nad Labem

  1. sourozenec navštěvuje stejnou školu
  2. dítě má pobyt v obci, která nezřizuje základní školu, nebo nemá uzavřenou dohodu o společném školském obvodu
  3. z ostatních bude až do naplnění kapacity losovánoPokud by počet dětí u jednotlivých kategorií převýšil celkově stanovenou kapacitu, bude z těchto dětí až do naplnění kapacity losováno.
Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit adresu pobytu na území ČR, a to např. nájemní smlouvou / potvrzením od ubytovatele / čestným prohlášením.

Dokumenty potřebné k přijetí k základnímu vzdělávání:

 • cestovní pas zákonného zástupce s vízem k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění a cestovní pas dítěte s uděleným vízovým štítkem a razítkem (pobyt nad 90 dnů za účelem strpění)
 • náhradní průkaz pojištěnce VZP ČR (potvrzení zdravotního pojištění dítěte v ČR)
 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • zápisový list

Zápis bude probíhat formou pohovoru se zákonným zástupcem a uchazečem (dítětem).


Спеціальні дати для запису українських дітей в Рудницькі школи на 2022/2023 навчальний рік.

9. 6. 2022 з 8:00 – 14:00 годин.

Для дітей, які досягли п’яти років до 31 серпня 2022 року, з 1 вересня 2022 року дошкільна освіта є обов’язковою.

Критерії

прийому учнів до 1-го класу на 2022/2023 навчальний рік – спеціальний набір дітей з України, яким надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні:

 1. Проживання в районі котрий спадає під дану школу

  1. Якщо кількість дітей, які живуть в районі який спадає під дану школу , перевищує визначену місткість, наступні критерії допуску застосовуються поступово:
   1. діти, які приписані в даному районі, до дня запису до школи та мають у цій школі братів і сестер
   2. діти, які були приписані в районі котрий спадає під дану школу, до дня запису оголошеного школоюЯкщо кількість абітурієнтів у кожній категорії перевищує загальну місткість, порядок буде визначатися за найкоротшою віддаленістю місця проживання дитини від школи (виміряно по прямій). На такій же відстані вирішує порядок лотереї.
  2. Якщо кількість дітей, котрі приписані в даному районі під котрий спадає школа , буде меншою за визначену місткість, додаткові критерії в пункті II застосовуються поступово.
 2. Інші, тобто ті котрі живуть за межами Роуднице над Лабем

  1. брат/сестра відвідує ту саму школу
  2. дитина проживає в селі де не має початкової школи ,або не має угоди в загальному шкільному окрузі
  3. інші будуть вибрані методом жеребкування(в присутності мера міста, або його заступника)Якщо кількість дітей у кожній категорії перевищить загальну кількість, у цих дітей буде проводитися жеребкування, доки кількість не буде заповнена.
Законний представник дитини зобов'язаний підтвердити адресу проживання в Чеській Республіці, наприклад, договором оренди / підтвердженням від орендодавця / або особистою заявою (čestné prohlášení )

Документи, необхідні для вступу до базової освіти:

 • Паспорт законного представника з візою для перебування більше 90 днів , візa з тимчасовим захистом ,та паспорт дитини з виданою візовою наклейкою та штампом (перебування більше 90 днів віза з тимчасовим захистом)
 • картка тимчасового страхування VZP ČR (підтвердження медичного страхування дитини в Чехії)
 • заява про вступ до базової освіти
 • реєстраційний формуляр

Зарахування відбуватиметься у формі співбесіди з законним представником та заявником (дитиною).

22Bře2022

Zápis do Mateřské školy Písnička – U Mevy bude probíhat v období od 3. 5. 2022 do 4. 5. 2022 v budově MŠ za přítomnosti dětí a rodičů od 8.00 – 15.00 hod.

Kritéria přijímání dětí:

 1. Děti – povinné předškolní vzdělávání nebo mají odklad školní docházky s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem.
 2. Děti ve věku od 3 do 6 let (řazeno od nejstarších) s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem.
 3. Děti podle věku od nejstarších – narozených od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem.
 4. Děti – povinné předškolní vzdělávání nebo mají odklad školní docházky bez trvalého pobytu v Roudnici nad Labem.
 5. Děti ve věku od 3 do 6 let (řazeno od nejstarších) bez trvalého pobytu v Roudnici nad Labem.
 6. Děti podle věku od nejstarších – narozených od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 bez trvalého pobytu v Roudnici nad Labem.

Nutné doložit do mateřské školy:

 1. Žádost k předškolnímu vzdělávání. Stáhnout: Žádost k předškolnímu vzdělávání
 2. Čestné prohlášení k očkování. Stáhnout: Čestné prohlášení k očkování
 3. Kopii očkovacího průkazu.
 4. Kopii rodného listu.

Dodatečné informace:

 • místo trvalého pobytu bude ověřeno.
 • pro děti narozené 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 je docházka do mateřské školy povinná.
 • rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy 9. 6. 2022 pod registračním číslem.

S dotazy se můžete obrátit telefonicky na ředitelku školy: 606 028 501