Poradenská pracoviště

Speciálně pedagogické centrum Litoměřice, detašované pracoviště Roudnice n. L.

Speciálně pedagogické centrum Litoměřice, detašované pracoviště Roudnice n. L. 
Poskytuje péči dětem, žákům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami i jejich rodinám v souladu s aktuální školskou legislativou.

Diagnostická, terapeutická, metodická a poradenská činnost je zaměřena na klienty s narušenou komunikační schopností, mentálním postižením, sluchovým postižením, zrakovým postižením, tělesným postižením, kombinovaným postižením.

SPC Litoměřice je krajským koordinačním pracovištěm pro poskytování metodického vedení logopedické péče v Ústeckém kraji.

Malá budova – Školní 1804, vchod prosklenými dveřmi vpravo.

 Mgr. Gabriela Encová (speciální pedagog)

 Dalimilova 2., 412 01 Litoměřice

Pedagicko-psychologická poradna Roudnice nad Labem

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje,
Pracoviště Roudnice nad Labem

 Karlovo náměstí 71, 413 01 Roudnice nad Labem

+420 416 831 148

 roudnice@pppuk.cz

 www.pppuk.cz/poradny/roudnice-nad-labem

Otevírací doba
Pondělí 13.00 – 15.30 hod.
Úterý 13.00 – 15.30 hod.
Středa 13.00 – 15.30 hod.
Čtvrtek 13.00 – 15.30 hod.
Pátek 13.00 – 15.00 hod.