Připravované akce

25Srp2020

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na schůzku rodičů, která se bude konat 31. 8. 2020 od 15,00 hodin.

Program:

 • rozdělení dětí do tříd + seznámení s třídními učitelkami
 • plánované akce na školní rok 2020/2021
 • zásady hygienického opatření vzhledem ke COVID 19
 • ostatní

Těšíme se na účast.

14Dub2020

Na základě opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy probíhat od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Kritéria přijímání dětí:

 1. Děti – povinné předškolní vzdělávání nebo mají odklad školní docházky s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem.
 2. Děti ve věku od 3 do 6 let (řazeno od nejstarších) s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem.
 3. Děti podle věku od nejstarších – narozených od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem.
 4. Děti – povinné předškolní vzdělávání nebo mají odklad školní docházky bez trvalého pobytu v Roudnici nad Labem.
 5. Děti ve věku od 3 do 6 let (řazeno od nejstarších) bez trvalého pobytu v Roudnici nad Labem.
 6. Děti podle věku od nejstarších – narozených od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 bez trvalého pobytu v Roudnici nad Labem.

Podání žádosti:

 1. Do datové schránky školy: 394vggx
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email): pisnicka.ms@seznam.cz
 3. Poštou: MŠ Písnička – U Mevy, Řipská 1389, 413 01 Roudnice nad Labem
 4. Osobní podání: zákonný zástupce může vhodit do schránky MŠ vyplněné dokumenty ve dnech 4. 5. 2020 – 7. 5. 2020 od 8,00 do 12,00 hodin.

Nutné doložit do mateřské školy:

 1. Žádost k předškolnímu vzdělávání. Stáhnout: Žádost k předškolnímu vzdělávání
 2. Čestné prohlášení k očkování. Stáhnout: Čestné prohlášení k očkování
 3. Kopii očkovacího průkazu.
 4. Kopii rodného listu.

Dodatečné informace:

 • místo trvalého pobytu bude ověřeno
 • registrační číslo bude přiděleno po doručení žádosti a bude zasláno na váš email.
 • pro děti narozené 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 je docházka do mateřské školy povinná.
 • rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy 15. 6. 2020 pod registračním číslem

S dotazy se můžete obrátit telefonicky na ředitelku školy: 606 028 501

21Lis2019

Čertí průvod:

Datum: 4.12.2019

Čas: v 10,00 hodin od mateřské školy na náměstí

Děti si můžou vzít čertovské masky nebo rohy.

Těšíme se na další společnou akci.

12Lis2019

Třída Srdíčko pořádá první společný výlet dětí, jejich sourozenců a rodičů.

Pohádkový výlet na Staré Hrady – vánoční pohádková prohlídka.

Termín: 7.12.2019

Odjezd od MŠ: 7,45 hodin

Příjezd: 13,30 – 14,00 hodin

Cena: 270,- až 300,- Kč

Vstupné: 1. Zámecké pohádkové sklepení  2. Hradní pohádková půda

21Říj2019

Třída Sluníčko pořádá první společný výlet dětí, jejich sourozenců a rodičů.

PROJEĎTE SE S NÁMI PO VLTAVĚ!!!

Termín: 6.11. 2019

Odjezd od MŠ: 12,45 (sraz v 12,30 hod.)

Plavba po Vltavě: 14,15 – 15,15 hodin

Příjezd k MŠ: kolem 17,00 hodin

Přibližná cena: 300,- na osobu ( bus+plavba)

Pojeďte s námi všichni!!!

Těšíme se na společné zážitky!!!

Podrobné informace získáte u třídních učitelek.