Organizace roku

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Jednodenní pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.