Informace k zápisu do základní školy najdete na webových stránkách základních škol