ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PÍSNIČKA – U MEVY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis do Mateřské školy Písnička – U Mevy bude probíhat v období od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Kritéria přijímání dětí:

 1. Děti – povinné předškolní vzdělávání nebo mají odklad školní docházky s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem.
 2. Děti ve věku od 3 do 6 let (řazeno od nejstarších) s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem.
 3. Děti podle věku od nejstarších – narozených od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem.
 4. Děti – povinné předškolní vzdělávání nebo mají odklad školní docházky bez trvalého pobytu v Roudnici nad Labem.
 5. Děti ve věku od 3 do 6 let (řazeno od nejstarších) bez trvalého pobytu v Roudnici nad Labem.
 6. Děti podle věku od nejstarších – narozených od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 bez trvalého pobytu v Roudnici nad Labem.

Podání žádosti:

 1. Do datové schránky školy: 394vggx
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email): pisnicka.ms@seznam.cz
 3. Poštou: MŠ Písnička – U Mevy, Řipská 1389, 413 01 Roudnice nad Labem
 4. Osobní podání: zákonný zástupce může vhodit do schránky MŠ vyplněné dokumenty ve dnech 3. 5. 2021 – 7. 5. 2021 od 8,00 do 12,00 hodin.

Nutné doložit do mateřské školy:

 1. Žádost k předškolnímu vzdělávání. Stáhnout: Žádost k předškolnímu vzdělávání
 2. Čestné prohlášení k očkování. Stáhnout: Čestné prohlášení k očkování
 3. Kopii očkovacího průkazu.
 4. Kopii rodného listu.

Dodatečné informace:

 • místo trvalého pobytu bude ověřeno
 • registrační číslo bude přiděleno po doručení žádosti a bude zasláno na váš telefon SMS zprávou.
 • pro děti narozené 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 je docházka do mateřské školy povinná.
 • rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy 10. 6. 2021 pod registračním číslem

S dotazy se můžete obrátit telefonicky na ředitelku školy: 606 028 501