ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PÍSNIČKA – U MEVY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Na základě opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy probíhat od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Kritéria přijímání dětí:

 1. Děti – povinné předškolní vzdělávání nebo mají odklad školní docházky s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem.
 2. Děti ve věku od 3 do 6 let (řazeno od nejstarších) s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem.
 3. Děti podle věku od nejstarších – narozených od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem.
 4. Děti – povinné předškolní vzdělávání nebo mají odklad školní docházky bez trvalého pobytu v Roudnici nad Labem.
 5. Děti ve věku od 3 do 6 let (řazeno od nejstarších) bez trvalého pobytu v Roudnici nad Labem.
 6. Děti podle věku od nejstarších – narozených od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 bez trvalého pobytu v Roudnici nad Labem.

Podání žádosti:

 1. Do datové schránky školy: 394vggx
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email): pisnicka.ms@seznam.cz
 3. Poštou: MŠ Písnička – U Mevy, Řipská 1389, 413 01 Roudnice nad Labem
 4. Osobní podání: zákonný zástupce může vhodit do schránky MŠ vyplněné dokumenty ve dnech 4. 5. 2020 – 7. 5. 2020 od 8,00 do 12,00 hodin.

Nutné doložit do mateřské školy:

 1. Žádost k předškolnímu vzdělávání. Stáhnout: Žádost k předškolnímu vzdělávání
 2. Čestné prohlášení k očkování. Stáhnout: Čestné prohlášení k očkování
 3. Kopii očkovacího průkazu.
 4. Kopii rodného listu.

Dodatečné informace:

 • místo trvalého pobytu bude ověřeno
 • registrační číslo bude přiděleno po doručení žádosti a bude zasláno na váš email.
 • pro děti narozené 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 je docházka do mateřské školy povinná.
 • rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy 15. 6. 2020 pod registračním číslem

S dotazy se můžete obrátit telefonicky na ředitelku školy: 606 028 501