ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PÍSNIČKA – U MEVY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis do Mateřské školy Písnička – U Mevy bude probíhat v období od 3. 5. 2022 do 4. 5. 2022 v budově MŠ za přítomnosti dětí a rodičů od 8.00 – 15.00 hod.

Kritéria přijímání dětí:

 1. Děti – povinné předškolní vzdělávání nebo mají odklad školní docházky s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem.
 2. Děti ve věku od 3 do 6 let (řazeno od nejstarších) s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem.
 3. Děti podle věku od nejstarších – narozených od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem.
 4. Děti – povinné předškolní vzdělávání nebo mají odklad školní docházky bez trvalého pobytu v Roudnici nad Labem.
 5. Děti ve věku od 3 do 6 let (řazeno od nejstarších) bez trvalého pobytu v Roudnici nad Labem.
 6. Děti podle věku od nejstarších – narozených od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 bez trvalého pobytu v Roudnici nad Labem.

Nutné doložit do mateřské školy:

 1. Žádost k předškolnímu vzdělávání. Stáhnout: Žádost k předškolnímu vzdělávání
 2. Čestné prohlášení k očkování. Stáhnout: Čestné prohlášení k očkování
 3. Kopii očkovacího průkazu.
 4. Kopii rodného listu.

Dodatečné informace:

 • místo trvalého pobytu bude ověřeno.
 • pro děti narozené 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 je docházka do mateřské školy povinná.
 • rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy 9. 6. 2022 pod registračním číslem.

S dotazy se můžete obrátit telefonicky na ředitelku školy: 606 028 501