Zpíváme v kavárničce

Děti pod vedením paní učitelky Ilonky Bendové nádherně zazpívaly jarní písničky v kavárničce.