Zápis do školky pro ukrajinské děti / Зарахування українських дітей до садочка

Termíny zvláštních zápisů pro ukrajinské děti do roudnických škol pro školní rok 2022/2023.

9. 6. 2022 od 8:00 – 14:00 hodin.

Pro děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku pěti let, je od 1. 9. 2022 předškolní vzdělávání povinné.

Kritéria

přijetí žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 – zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny, jimž byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině:

 1. Pobyt ve spádové oblasti

  1. Pokud počet zapsaných dětí s pobytem ve spádové oblasti převýší stanovenou kapacitu, uplatní se pro přijetí postupně tato kritéria
   1. děti, které měly pobyt ve spádové oblasti ke dni zápisu vyhlášeného školou a mají sourozence ve škole
   2. děti, které měly pobyt ve spádové oblasti ke dni zápisu vyhlášeného školouPokud by počet uchazečů u jednotlivých kategorií převýšil celkově stanovenou kapacitu, bude pořadí určeno podle nejkratší vzdálenosti adresy místa pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou). Při stejné vzdálenosti rozhoduje pořadí los.
  2. Pokud počet zapsaných dětí s pobytem ve spádové oblasti bude menší než stanovená kapacita, uplatní se postupně další kritéria v bodě II.
 2. Ostatní, tj. pobyt mimo Roudnici nad Labem

  1. sourozenec navštěvuje stejnou školu
  2. dítě má pobyt v obci, která nezřizuje základní školu, nebo nemá uzavřenou dohodu o společném školském obvodu
  3. z ostatních bude až do naplnění kapacity losovánoPokud by počet dětí u jednotlivých kategorií převýšil celkově stanovenou kapacitu, bude z těchto dětí až do naplnění kapacity losováno.
Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit adresu pobytu na území ČR, a to např. nájemní smlouvou / potvrzením od ubytovatele / čestným prohlášením.

Dokumenty potřebné k přijetí k základnímu vzdělávání:

 • cestovní pas zákonného zástupce s vízem k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění a cestovní pas dítěte s uděleným vízovým štítkem a razítkem (pobyt nad 90 dnů za účelem strpění)
 • náhradní průkaz pojištěnce VZP ČR (potvrzení zdravotního pojištění dítěte v ČR)
 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • zápisový list

Zápis bude probíhat formou pohovoru se zákonným zástupcem a uchazečem (dítětem).


Спеціальні дати для запису українських дітей в Рудницькі школи на 2022/2023 навчальний рік.

9. 6. 2022 з 8:00 – 14:00 годин.

Для дітей, які досягли п’яти років до 31 серпня 2022 року, з 1 вересня 2022 року дошкільна освіта є обов’язковою.

Критерії

прийому учнів до 1-го класу на 2022/2023 навчальний рік – спеціальний набір дітей з України, яким надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні:

 1. Проживання в районі котрий спадає під дану школу

  1. Якщо кількість дітей, які живуть в районі який спадає під дану школу , перевищує визначену місткість, наступні критерії допуску застосовуються поступово:
   1. діти, які приписані в даному районі, до дня запису до школи та мають у цій школі братів і сестер
   2. діти, які були приписані в районі котрий спадає під дану школу, до дня запису оголошеного школоюЯкщо кількість абітурієнтів у кожній категорії перевищує загальну місткість, порядок буде визначатися за найкоротшою віддаленістю місця проживання дитини від школи (виміряно по прямій). На такій же відстані вирішує порядок лотереї.
  2. Якщо кількість дітей, котрі приписані в даному районі під котрий спадає школа , буде меншою за визначену місткість, додаткові критерії в пункті II застосовуються поступово.
 2. Інші, тобто ті котрі живуть за межами Роуднице над Лабем

  1. брат/сестра відвідує ту саму школу
  2. дитина проживає в селі де не має початкової школи ,або не має угоди в загальному шкільному окрузі
  3. інші будуть вибрані методом жеребкування(в присутності мера міста, або його заступника)Якщо кількість дітей у кожній категорії перевищить загальну кількість, у цих дітей буде проводитися жеребкування, доки кількість не буде заповнена.
Законний представник дитини зобов'язаний підтвердити адресу проживання в Чеській Республіці, наприклад, договором оренди / підтвердженням від орендодавця / або особистою заявою (čestné prohlášení )

Документи, необхідні для вступу до базової освіти:

 • Паспорт законного представника з візою для перебування більше 90 днів , візa з тимчасовим захистом ,та паспорт дитини з виданою візовою наклейкою та штампом (перебування більше 90 днів віза з тимчасовим захистом)
 • картка тимчасового страхування VZP ČR (підтвердження медичного страхування дитини в Чехії)
 • заява про вступ до базової освіти
 • реєстраційний формуляр

Зарахування відбуватиметься у формі співбесіди з законним представником та заявником (дитиною).