Zájmové kroužky pro školní rok 2022/2023

Rodiče své děti přihlašují u třídních učitelek.

Říjen 2022 – Květen  2023.

Keramika, tanečky, angličtina.

Keramika: Každá sudá středa od 15,00 hodin – Šárka Olšová.

Tanečky: Každé úterý od 13,00 hodin – Kristýna Hausnerová.

Angličtina: Každé pondělí od 13,00 hodin – Kristýna Valtrová, Lucie Pinková.