Vážení rodiče a naše milé děti!

Jménem svým a všech zaměstnanců Mateřské školy Písnička – U Mevy bych Vám chtěla popřát krásné léto!

Renata Kolářová

ředitelka školy