Vážení rodiče,

od 7.11.2023 používejte, prosím, opět zadní vchod do mateřské školy. Důvodem je oprava fasády při hlavním vstupu do budovy. Celá stavební akce bude pravděpodobně dokončena

16. 11.2023.

Děkujeme za pochopení.