Vážení rodiče,

jak jsem vás již na rodičovských schůzkách informovala, uskuteční se společný výlet rodičů a dětí.  Pojedeme do Prahy a poplujeme lodí po Vltavě.

Datum: 19. 9. 2022

Odjezd od MŠ: 12,00 hodin

Předpokládaný příjezd: 15,30 hodin

Cena: 300,- Kč za osobu

Zájemci se hlásí u paní Romany Kužielové a Michaely Souřezné.

Moc se těším na další společný výlet!

Renata Kolářová