UPOZORNĚNÍ ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

UPOZORNĚNÍ ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Upozorňuji na dodržování zvýšené opatrnosti při pobytu zákonných zástupců, dětí, pedagogů, provozních zaměstnanců a ostatních při pohybu v budově Mateřské školy Písnička – U MEVY z důvodu nevybavenosti vnitřních dveří bezpečnostním sklem.

Tato závada bude odstraněna dodáním bezpečnostní folie dle platných bezpečnostních norem na vnitřní prosklené dveře v mateřské škole.

Ing. Renata Kolářová