Taneční kroužek

Trenér: Mgr. Marie Zhorná

Termín: každé pondělí od října do května ( mimo prázdniny)

Cena: 400,- Kč za pololetí

Přihlásit se můžete na nástěnce u vchodu a u třídních učitelek.