Při pobytu venku poznáváme květiny, stromy, ptáky, dopravní značky….