Preventivní opatření – koronavirus

Vážení rodiče,
v případě, že jste se vrátili z dovolené z italských regionů Benátky, Lombardie, Emilia – Romagna a Piedmont (případně dalších, které jsou nebo přibudou mezi rizikovými do konce týdne) prosím oznamte pokud možno co nejdříve vedení školy tuto skutečnost a sledujte prosím stránky školy, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva školství ČR a Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem a řiďte se prosím jejich pokyny:
Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým koronavirem, či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích a nemáte žádné příznaky onemocnění:
Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu (odjezdu) z oblasti nákazy zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.

Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.
Váš lékař Vám vystaví případné potvrzení o nařízení karantény.
Pokud se objeví příznaky jako subfebrilní-febrilní teploty, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

Další informace naleznete:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html
http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru
http://www.khsusti.cz/