Pracovní listy

Rýmování

Rozhodni, zda se dvojice slov rýmují.
Dvojici, která se nerýmuje, přeškrtni.
Obrázky vybarvi.

 

Dopravní značky

Spoj každou značku s jejím tvarem.
Tvary pojmenuj.

 

Korálky

Navlékneme korálky, aby byly krásně barevné.
Budeš je muset vybarvit.

 

Stíny zvířátek

Který stín patří k barevnému zvířátku?
Zvířata pojmenuj a řekni názvy jejich mláďat.

 

Slabikuj a počítej

Slabikuj.
Počítej.
Zapiš počet slabik.