Pozdrav jara

Tulipány zasázely děti ze ZŠ Jungmannova v rámci společného projektu s naší MŠ.