Podzim u “ Muzikantů” připravujeme výkresy do roudnické knihovny