Poděkování

Mnohokrát děkujeme panu Jindřichu Altovi za sponzorský dar pro děti.