Poděkování

Mnohokrát děkujeme rodičům Tomáška Navrátila za finanční dar pro naše děti z mateřské školy.