Oční vyšetření

Termín: 24. 10. 2019

Čas: 8,00 hodin v budově MŠ

Lékař: MUDr. Zlatuše Fibichová, oční lékařka Roudnice nad Labem

Podrobné informace získáte u třídních učitelek. Zájemci se mohou u třídních učitelek hlásit.