NOTIČKY ZAPOUŠTĚLY BARVY DO KLOVATINY-ZIMNÍ OKÉNKO