NÁVŠTĚVA ROUDNICKÉ KNIHOVNY

Děti ze třídy SRDÍČKO A SLUNÍČKO navštívily v rámci Měsíce knihy Městskou knihovnu Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem. Besedovaly s paní knihovnicí a poznávaly, jak mají zacházet s knihou.