Na další hodině keramiky děti trénovaly své prstíčky na slaném těstě.