Muzikanti, Profíci a Hudebníci plnili úkoly při šipkované v parku.