Mateřská škola opět otevřena 25. 5. 2020

Moc se těšíme!!!

Mateřská škola bude přísně dodržovat Metodický pokyn MŠMT (k nahlédnutí na stránkách MŠMT).

  • Provoz mateřské školy 6,00-17,00 hodin,
  • první den nástupu do MŠ rodiče dětí odevzdají ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ( ke stažení na stránkách MŠMT),
  • rodiče své děti předají u vchodu MŠ pověřené osobě (školnice, uklízečka…),
  • do MŠ přivede i odvede své dítě pouze jeden zákonný zástupce,
  • při příchodu a odchodu zákonný zástupce stráví dobu nezbytně nutnou,
  • v MŠ budou dodržovány přísné hygienické podmínky,
  • MŠ můžou navštěvovat pouze naprosto zdravé děti.