Informace pro děti ze třídy Srdíčko

Třída Srdíčko pořádá první společný výlet dětí, jejich sourozenců a rodičů.

Pohádkový výlet na Staré Hrady – vánoční pohádková prohlídka.

Termín: 7.12.2019

Odjezd od MŠ: 7,45 hodin

Příjezd: 13,30 – 14,00 hodin

Cena: 270,- až 300,- Kč

Vstupné: 1. Zámecké pohádkové sklepení  2. Hradní pohádková půda