HALLOWEEN 2023

Vážení rodiče, milé děti, přátelé,

srdečně vás zveme na další společné setkání „HALLOWEN 2023“

Datum: 18. 10. 2023

Čas: 15,00-17,00 hodin

Program: soutěže, hry, tanec, opékání buřtů, stezka odvahy …..

Budeme se těšit na společné setkání!

Podrobné informace získáte u třídních učitelek!