Děti dnes shlédly VELIKONOČNÍ POHÁDKU „O KOUZELNÉ VRBĚ“.