Děkujeme mamince Adélky Štorové za čerstvé ovoce pro děti.