Baletní a taneční kroužek

Každou středu od 10,00 hodin

ŘÍJEN 2018 – KVĚTEN 2019

Trenérka: Mgr. Marie Zhorná