Zaměstnanci

 Mgr. Hana Pěnková a Dana Javorková

Ve třídě Koťata je spolu s ředitelkou MŠ Hanou Pěnkovou p.učitelka Dana Javorková. Systematicky a důsledně vedeme děti ke slušnému chování v kolektivu i ke kamarádovi, rozvíjíme děti formou her po všech stránkách, podporujeme růst dětí v čem jsou dobré, jisté, tím podporujeme jejich zdravé sebevědomí. Připravujeme děti na vstup do školy podporou samostatnosti a vedeme je k odpovědnosti za jejich jednání. Nabízíme pestré činnosti pro rozvoj pohybových dovedností, výtvarnými činnostmi podporujeme smysl pro krásno, navštěvujeme galerii, knihovnu. Rozvíjíme dětem slovní zásobu čtenými a vyprávěnými pohádkami a příběhy.

Obě učitelky vedou logopedii.


 Helena Vavřichová a Radmila Buková

Ve třídě Srdíčko jsou také zkušené učitelky, které svými nápady vybízí 3-4 leté děti k hrám a k výtvarnému tvoření. Podporují v dětech zejména fantazii ve tvořivých hrách, která je základem pro zdravý růst dětí. Zde mohou vyzkoušet své schopnosti vyjednávání, komunikace a strategie, posilují si vůli, trpělivost, rozvíjím pohybové dovednosti a díky paní učitelkám se dozví v průběhu roku mnohé o podřipských tradicích a všelidových zvycích. Pohádkami si rozvíjejí cit pro dobro a spravedlnost.

Paní učitelka Vavřichová vede logopedickou nápravu, paní učitelka formou logoprevence rozvíjí jazykovou obratnost v říkdlech, básničkách a rýmech.


 Marcela Kubcová a Zděnka Šímová

Další členky našeho týmu jsou Marcela Kubcová a Zděnka Šímová. Pečují o děti nejmladší, ve třídě Sluníčko. V této náročné práci si vedou zdatně, se zkušenostmi získaných lety praxe a z péče o vlastní děti a vnoučky. Seznamují děti s novým prostředím, učí se spolu pravidlům a zvyklostem školky, upevňují si základy stolování a hygieny, zdvořilostních návyků a kamarádského chování ve společenství soukmenovců. Spolu s ostatními se zúčastňují společných aktivit MŠ, jako jsou divadelní vystoupení, sportovní a dopravní hry, návštěvy galerie a knihovny, výlety.

Paní učitelka Šímová vede logopedickou nápravu vadné výslovnosti.

Marcela Kubcová vybírá „školné a stravné!.


 Ilona Bendová a Miloslava Kolková 

Učitelka třídy Písnička jsou Ilona Bendová a Miloslava Kolková. Obě jsou zkušené, trpělivé a vlídné. Jejich vztah k hudbě ovlivňuje příznivě péči o děti. Zaměřují se na systematickou výuku hry na zobcovou flétnu, rozvoj osobnosti jednotlivých dětí po všech stránkách vedou cestou písniček, tanečků a hudebních her. Ve třídě jsou převážně předškolní děti.