Organizační struktura a školní řád

Školní řád

Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance a zákonné zástupce dětí.
účinnost: 1. 10. 2018

Zobrazit